Paieška:
Apie mus
Paslaugos
Naujienos
Straipsniai
Metodika
Virtualus konsultantas
Kontaktai
Dažniausiai užduodami klausimai
Registruotiems vartotojams
Vardas
Slaptažodis
Pamiršote slaptažodį?
Registracija
Dažniausiai užduodami klausimai
Išsiųsti nuorodą Spausdinti
Virtualus konsultantas

Jei svetainėje neradote Jus dominančios ar reikiamos informacijos, parašykite mums!

Klausti konsultanto

Kas gali išduoti ISO 9000 serijos sertifikatą? Kaip pasirinkti sertifikacijos įstaigą? Ką reiškia akredtacija ir kiek tai svarbu pasirenkat sertifikacijos įstaigą? 

Lietuvos įmones sertifikuoti gali VŠĮ LST Sert (įsteigta Lietuvos standartizacijos departamento) arba veikaintys užsienio sertifikacijos įstaigų filialai (pvz., Bureu Veritas, Det Norske Veritas, TUV-cert, KEMA ir kt.)

Pasirenkant sertifikacijos įstaigą tikslinga būtų įvertinti:

        sertifikacijos organizacijos vardą (sertifikacinės įstaigos taikomi reikalavimai neretai yra skirtingo griežtumo, todėl šios įstaigos vardas, kuris rašomas ant įmonei išduodamo sertifikato, gali būti svarbus kokybės vadybos sistemos lygio įrodymas suinteresuotosioms šalims);

        sertifikacijos įstaigos akreditaciją (priklausomai nuo to, kurioje šalyje įmonė teikia paslaugas/ parduoda produktus, jai gali būti naudinga gauti sertifikatą iš atitinkamai akredituotos sertifikacijos įstaigos);

        kitų įmonių atsiliepimus apie sertifikacinį auditą ir jo naudą;

        sertifikacijos paslaugų kainą. 

Akreditacija, paprastai tariant, yra tarsi pačios sertifikacijos įstaigos sertifikacija. Akreditacija reiškia tarptautinį sertifikacijos įstaigos  kompetencijos pripažinimą.

 

 

Kokį kelią reikia įveikti iki sertifikato ir kiek tai kainuotų?

 

Kokybės vadybos sistemos kainą sudaro:

       sistemos kūrimo ir įgyvendinimo kaštai;

       sertifikacijos paslaugų kaštai.

 

KVS kūrimo ir įgyvendinimo etapų kaina yra suderinama su konsultantais. Ji priklauso nuo įmonės poreikių ir jos darbuotojų indėlio (darbo) KVS kūrimo ir įgyvedinimo metu.

Sertifikacijos paslaugų kaina yra suderinama su sertifikacijos įstaiga. Ji priklauso nuo KVS apimties (t.y. kiek įmonės veiklų aprėps sistema), darbuotojų skaičiaus ir kt.

 

KVS kūrimo metu konsultantai:

        išanalizuos įmonės veiklą,

        padės identifikuoti veiklos procesus ir nustatyti jų seką bei sąveiką taip, kad vis jie darniai  veikdami siektų bendro tikslo;

        padės nustatyti procesų veiklos vertinimo rodiklius;

        praves su kokybės vadyba susijusius mokymus atitinkamiems įmonės darbuotojams;

        padės parengti procesų veiklos aprašus - procedūras, įvertinant ISO 9001 eikalavimus ir kitus reikiamus dokumentus;

        parengs įmonės vadybos sistemos vidaus auditorius.

KVS kūrimo etapo trukmė priklauso nuo KVS aprėpties, įmonės poreikių vadybos dokumentacijai ir įmonės darbuotojų indėlio (tai gali užtrukti nuo 4 iki 12 mėnesių).

 

KVS įgyvendinimo metu įmonė:

       dirbs pagal parengtą vadybos dokumentaciją;

       įvertins procesų veiklą;

       atliks vidaus auditus;

       numatys veiksmus, būtinus nustatytų problemų (neatitikčių) priežastims pašalinti;

       atliks vadovyinę vertinamąją analizę ir priims sprendimą dėl KVS tinkamumo sertifikuoti;

       pasirinks bei sudarys sutartį su sertifikacijos įstaiga.

KVS įgyvendinimo etapas turėtų trukti ne mažiau kaip 1 mėn. (tiek laiko reikia būtinai informacijai apie KVS funkcionavimą surinkti).

 

KVS sertifikavimo metu:

       sertifikacijos įstaiga atliks auditus ir įvertins kokybės vadybos sistemos atitiktį ISO 9001 reikalavimams ir pateiks išvadas;

       esant teigiamiems auditų rezultatams išduos sertifikatą, liudijantį, kad įmonės KVS atitinka ISO 9000 reikalavimus.

 

 

 

 

Kas naujo kokybės vadyboje?

 

1. 2008m. išleista nauja ISO 9001 redakcija, kurią LSD TK 24 komitetas "Kokybės valdymas ir užtirkinimas" išvertė į lietuvių kalbą. Sertifikatai, išduoti pagal ISO 9001:2000 nustos galioti 2010m. lapkričio 15d. Todėl to įmonės turės persertifikuoti savo kokybės vadybos sistemas pagal naują standarto ISO 9001:2008 redakciją. Tą galima padaryti bet kurio priežiūros audito metu.

 

2. 2009m. išleista nauja standarto ISO 9004 redakcija, kuri iš esmės skiriasi nuo buvusios redakcijos - tai geros gamybos praktika (GGP). Šiuo metu naujas ISO 9004 yra verčiamas į lietuvių kalbą.

 

 

 

Kaip patiems įvertinti savo įmonės vadybos lygį?

 

Detalios savianalizės metodikas galite rasti įvairiuose vadybos vadovėliuose arba LST ISO 10014Kokybės vadyba. Kaip gauti finansinę ir ekonominę naudą".

 

Trumpai pateikiame įmonės gebėjimų brandumo lygmenis, pagal kuriuos nesunkiai galėsite įvertinti, kuriame lygmenyje šiandien yra Jūsų organizacija:

1-     pirminis lygmuo (įmonės procesai vyksta atsitiktinai/ stichiškai, t.y. priklausomai nuo situacijos, nuo žmonių, kurie tuo metu dirba, aplinkybių ir pan.);

2-     pakartojamumo lygmuo (tų pačių įmonėje vykstančių procesų eiga kartojasi, nepriklausomai nuo situacijos, irbančių žmonių, aplinkybių ir pan. );

3-     apibrėžtumo lygmuo (kai įmonėje vykstantys procesai yra apibrėžti/ nustatyti  dokumentuose ir yra vienodai suprantami visų darbuotojų);

4-     valdymo lygmuo (įmonėje vykstantys procesai yra valdomi, t.y. planuojama veikla ir veiklos įvertinimo rodikliai, vykdomi taip, kaip suplanuoti, analizuojami ir analizės rezultate priimami valdymo sprendimai);

5-    optimizavimo lygmuo (priimami valdymo sprendimai įgalina įmonėje vykstančius procesus  optimizuoti, t.y. naudoti naujas darbo organizavimo formas, diegti naujas tecnologijas, šalinti „siaurąsias vietas", siekiant efektyvesnio procesų veikimo).

 

 

Kokią konsultacijų įmonę pasirinkti?

 

Jeigu įmonei reikalingas tik pats sertifikatas, t.y. įmonės vadovai mano, kad veiklos procesai funkcionuoja pakankamai gerai ir nereikalauja papildomos analizės ar detalizacijos, tuomet pasirinkite konsultantus, kurie pasiūlys mažiausią kainą. Vadybos sistemos dokumentacija bus minimali ir tik įrodanti sertifikacijos įstaigai atitiktį ISO 900 reikalavimams, tačiau nesitikėkite, kad jis bus itin patogi analizuoti ir valdymo sprendimams priimti.

 

Jeigu įmonės vadovybė nori sukurti efektyvią, realiai naudingą vadybos sistemą, kuri teiktų pakankamai informacijos analizei, išryškintų silpnąsias sritis ir padėti priimti sprendimus, tuomet projekto įgyvendinimas bus ilgesnis ir brangesnis. Šiuo atveju Jums bus reikalingi konsultantai, turintys patirties panašaus profilio ir panašaus dydžio įmonėse. Prašydami pateikti komercinį pasiūlymą, išsamiai išdėstykite savo reikalavimus. Vertindami pateiktus komercinis pasiūlymus atkreipkite dėmesį į konsultantų:

       patirtį (kurią nusako tiek darbo šioje srityje laikas,tiek  ir įgyvedinti projektai);

       kompetenciją (vertinkite konkrečių konsultantų gyvenimo aprašymus);

       kainą;

       kitų įmonių atsiliepimus.

 

 

Kaip ISO 9001 standarto reikalavimus įdiegti mūsų organizacjoje? 

 

Pirmiausia Jūs turėtumėte susipažinti su standartu taip, kad suvoktumėte jame pateiktą valdymo filosofiją. Aiškiai suprasdami savo įmonėje vykstančius procesus, jų seką ir sąveiką, turėtumėte tinkamai interpretuoti standarto reikalavimus konkretiems procesams ir visai sistemai.

Standarto reikalavimus įmonė gali įdiegti savo jėgomis, tačiau dažniausiai pasitelkiama konsultantų patirtis ir žinios. Tokiu būdu įmonė sutaupo laiko, atskirų darbuotojų neapkrauna naujomis ir ne visai aiškiomis užduotimis ir turi garantijas, kad planuojamam laikui vadybos sistema bus sertifikuota.

 

 

Kaip palaikyti pasiektą vadybos sistemos lygį? 

 

Pati kokybės vadybos sistema numato visas priemones, skirtas tiek palaikyti pasiektą lygį, tiek siekiant jį pagerinti. Tai:

- vidaus auditai (periodiškai pasitikrinkite vadybos sistemos funkcionavimą. Tam reikėtų turėti aukštos kvalifikacijos vidaus auditorius, kurie turėtų būti periodiškai apmokomi ir vertinami, kaip numato ISO 19011. Galite kviesti ir nepriklausomus auditorius, kurie pateiktų savo išvadas apie veikiančią vadybos sistemą);

- koregavimo/ prevenciniai veiksmai (nustatykite tvarką, pagal kurią būtų fiksuojamos vadybos sistemos neatitiktys bei grėsmės, informuojami atsakingi vykdytojai ir operatyviai atliekami koregavimo/ prevenciniai veiksmai);

- procesų rezultatyvumo rodikliai (tinkamai nustatykite procesų rezultatyvumo rodiklius, sukurkite tvarką, kaip jie bus skaičiuojami, kur bus už juos atsiskaitoma, informuokite apie tai atsakingus asmenis);

- vadovybinė vertinamoji analizė (dėkite visas pastangas, kad vadovybinė vertinamoji analizė gautų tikrus duomenis apie vadybos sistemos rezultatyvumą ir atsakingai apsvarstykite šiuos klausimus aukščiausiojo lygmens vadovų pasiterime bei priimkite sprendimus. Neretai vadovybinė vertinamoji analizė įmonėse atliekama „tik dėl akių".)

 

 

Turime daug pretenzijų/ nusiskundimų iš klientų. Kaip su tuo kovoti? 

 

Svarbiausia - neslėpti klientų nusiskundimų. Būtina išsami kiekvieno nusiskundimo ir apibendrinta nusiskundimų per ataskaitinį laikotarpį analizė, nustatant problemas ir už jų sprendimą atsakingus asmenis (šeimininkus).

Jeigu tam tikros rūšies nusiskundimai kartojasi, tai - sisteminė neatitiktis ir turėtų būti analizuojamos tokių nusikundimų priežastys bei numatomi koregavimo veiksmai, kurie pašalintų neatitiktes priežastis ir užkirstų kelią šios neatitities pasikartojimui.

 

 

 

Turime KVS serifikatą, dirbame pagal sukurtą vadybos dokumentaciją, bet tai netenkina įmonės vadovybės. Ką daryti?

 

Jeigu įmonės vadovybės netenkina darbas pagal sukurtą vadybos dokumentaciją, to priežastimi gali būti tai, kad:

       kuriant sistemą nebuvo pakankamai įvertinta  įmonės specifika ir sertifikuojanti organizacija neatskleidė daugelio trūkumų (arba trūkumus audituojamiesiems pavyko nuslėpti), ir tai nesutrukdė gauti sertifikatą;

arba

       kokybės vadybos sistema nėra tinkamai prižiūrima, t.y. nuo to laiko, kai dokumentacija buvo parengta iki šiol ji nebuvo atitinkamai koreguojama, atsižvelgiant į įmonės poreikius, todėl yra „moraliai pasenusi".

Būtų naudinga kviesti nepriklausomą vadybos sistemos auditorių, kuris padėtų įvertinti vadybos sistemos tinkamumą ir pakankamumą, nustatytų ir įvardintų problemas (neatitiktis) ir pateiktų gerinimo rekomendacijas.

 

 

Kokia turėtų būti vadybos pocedūrų apimtis?

 

Neteisinga būtų vadybos procedūras vertinti atsižvelgiant į puslapių skaičių. Procedūros turėtų būti aiškios, suprantamos ir nedviprasmiškos tiems, kas jas vykdo.

Kiekviena įmonė nusprendžia, kiek detali turėtų būti konkreti procedūra. Tačiau vertėtų įvertinti:

       darbuotojų, kurie dirbs pagal vadybos procedūrą kvalifikaciją ir kompetenciją;

       proceso, kurį aprašo procedūra, įtaką kokybei ir visos įmonės veiklos rezultatams.

 

Atsižvelgiant į tai, atskiros tos pačios įmonės vadybos procedūros gali būti skirtingo detalumo ir apimties.

 

 

 

Reikalingi vadybos sistemos vidaus auditoriai. Kur reikėtų kreiptis dėl mokymų?

 

Vidaus auditorius rengia vadybos sistemų diegimo konsultantai ir sertifikacijos įstaigos.

 

Tinkamai pasirengti vidaus auditoriaus darbui padeda tie mokymai, kurie organizuojami dviem etapais:

I-                 teorinis mokymo kursas;

II-               praktinis mokymas - mokomųjų vidaus auditų atlikimas Jūsų organizacijoje, vadovaujant auditoriui-konsultantui.

 

 

 

 

Įmonės procesai nėra "sustyguoti" ir juos sudėtinga valdyti. Nevienareikšmiškai paskirstytos pareigos ir atsakomybė darbuotojams. Nuo kopradėti? 

 

Tai, bene, dažniausia priežastis, paskatinanti įmonės apsisprendimą diegti standartizuotą kokybės vadybos sistemą (pagal ISO 9001). Tarptautinis standartas ISO 9001 skatina procesinį ir sisteminį požiūrį į vadybą.

Praktiškai taikomas procesinis požiūris padeda vadovams aiškiai matyti organizaciją ne tik kaip tarpusavyje sąveikaujančių padalinių, bet ir procesų visumą, o sisteminis požiūris padeda tuos procesus „surikiuoti" į tokią darnią visumą, kad visi jie, veikdami kartu, siektų bendro tikslo.

Jau kokybės vadybos sistemos kūrimo metu „sustyguosite" įmonėje vykstančius procesus, aiškiai įvardysite darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę. Įsivyraus vienodas procesų eigos suvokimas visuose organizacinės struktūros lygmenyse, patobulės informacijos mainai.

 

 

 

Aukščiausiosios vadovybės netenkina žmesnių grandžių vadovų darbas. Ką daryti? 

 

Neišanalizavus Jūsų įmonės padėties, sudėtinga būtų pateikti pasiūlymus. Tikslingiausia būtų kviesti nepriklausomą vadybos sistemų auditorių, kuris išanalizuotų vadybos sistemą, nustatytų ir įvardintų siauriausias vietas ir pateiktų gerinimo rekomendacijas.

UAB „Telebaltikos konsultacija" teikia tokio pobūdžio paslaugas.

 

 

 

 

Darbuotojai nepakankamai suinteresuoti kokybiškai atlikti darbus ir nepakankamai lojalūs įmonei. Ką daryti? 

 

Būtų tikslinga peržiūrėti darbo apmokėjimo tvarką ir sukurti darbuotojų įvertinimo ir skatinimo sistemą.

 

 

 

Jeigu turite kitų vadybos klausimų ar reikia platesnio atsakymo prašome kreiptis į UAB ,,Telebaltikos konsultacija".

 

Kontaktai:

e-mail: info@telebaltika.lt

tel. 8-37-426-904

 

Atgal Į viršų

UAB "Telebaltikos konsultacija", Žemaičių g. 31 / Savanorių pr. 66, kab. 326, 333. LT-44175 Kaunas. Tel./faks. (8~37) 426 904
El. paštas info@telebaltika.lt Įmonės kodas 3475515, PVM m/k LT347551515. Įregistruota Kauno m. Savivaldybės rejestro tarnyboje Rejestro Nr. AB 96-418

© 2004 UAB "Telebaltikos konsultacija". Visos teisės saugomos. Sukūrė: Technostudija